Oppdatering av hjemmesiden

Nå har vi lagt ut møteplan for frem til generalforsamlingen i 2017.

Det er også lagt ut en liste over utstyr som burettslaget eier og er til disposisjon for beboerne.

Denne informasjonen er lagt ut under informasjon.