Nytt styre

Etter generalforsamling 2 mai 2018 er styret sin sammensetning:

Styre leder: Espen Selvik

Styremedlem: Arne Fedje

Styremedlem: Arne Moen

Styremedlem: Berit Lid

Varamedlem: Anette Haugen

Kontakt info til styret, er som før: tvildeflaten@styrerommet.net