Hageavfall

Hageavfall skal kastes i konteiner som er plassert med nr 9.

OBS! det er kun hageavfall som skal i denne!