Påbygg i borettslaget og forsikring

Mange i borettslaget har fått satt opp eller montert byggverk på terrasse eller veranda, som for eksempel montert tak, glass og annet.

Byggverk om er utover de originale bygningene er ikke dekket i borettslaget sin forsikring på bygningene.

Viktig å sikre disse byggverkene for vær og vind.

Anbefaler derfor beboerne å ta kontakt med sitt forsikringselskap om dette.