ventilasjons anlegg

Vi har lagt ut dokumentasjon på ventilasjons anleggene som er leilighetene under Lover og Regler.

Anbefaler at filtrene i anleggene blir skiftet en gang i året.

Nye filter kan bestilles hos Tecno Ventilasjon AS, Brynaskogen 25        Telefon: 56523850

Eller hos systemair  Telefon: 51969700

Bestillingslink:

https://www.systemair.com/no/Norge/Bolig/Privatkunde/Bestill-filter/Bestillingsskjema-filter-ventilasjonsaggregat1/