Lover og regler

Her vil informasjon angående gjeldende lover og regler som gjelder vårt borettslag.

Husordensregler – lokale regler for å skape ett trivelig miljø for alle beboerne

Vedtekter – Rammen styret jobber utfra

Burettslagloven– Oppslagsverk over gjeldene regler for borettsalg

Søknad om dyrehold 

OBS! katt ikke tillatt

Alle endringer av fasade/tilbygg/hage skal søkes om. Ta kontakt med styret om en er i tvil.

Dokumentasjon:

Ventilasjonsanlegg for 70 kvm leiligheter: VR_300

Ventilasjonsanlegg for 90 kvm leiligheter:  VR_400