Vibbo

Tvildeflaten burettslag bruker vibbo til kommunikasjon med beboere.

Her vil styre komme med informasjon til beboere samt beboere kan kommunisere med styret på en enkel måte.

https://vibbo.no/tvildeflaten-burettslag